500+ na pierwsze dziecko - kiedy przysługuje, jak uzyskać, kryterium dochodowe

500+ na pierwsze dziecko
Świadczenie z programu 500+ można dostać również na pierwsze dziecko

Komu należy się 500 + na pierwsze dziecko? Świadczenie wychowawcze, potocznie zwane 500+ funkcjonuje już od ponad roku (wprowadzone zostało ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016r. Dz.U. 2016 poz.195). Przypominamy o warunkach nabywania uprawnień do niego.

Świadczenie wychowawcze czyli Rodzina 500 plus przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18-ego roku życia. Przysługuje ono w wysokości 500 zł na dziecko w rodzinie, jednakże z pewnymi ograniczeniami. Bez żadnych obwarowań dostaniemy je na drugie, trzecie i każde kolejne dziecko. Natomiast aby uzyskać uprawnienie do otrzymywania świadczenia 500+ na pierwsze dziecko ( należy przez to rozumieć jedyne albo najstarsze dziecko w rodzinie) konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego.

Dobrze wiedzieć

500+ na pierwsze dziecko - kryterium dochodowe

Świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze dziecko  przysługuje osobom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. A gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 1200,00zł.

500+ na pierwsze dziecko - wniosek

Aby otrzymywać 500+ na pierwsze dziecko należy złożyć odpowiedni wniosek, składa się go w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Wymienić w nim trzeba dane osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania,  stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty elektronicznej oraz dane dzieci pozostających na utrzymaniu osoby wnioskującej, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

500+ na pierwsze dziecko - zaświadczenie o dochodach

Ponadto, jeżeli wniosek o 500+ jest składany na pierwsze dziecko należy dołączyć do wniosku zaświadczenia lub oświadczenia dotyczące dochodów członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Dochód w tym przypadku oznacza dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, czyli jest tak samo ustalany jak w przypadku np. zasiłku rodzinnego (chodzi tu o przeciętny miesięczny dochód członka rodziny). Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku. Tak więc składając wniosek o 500+ na pierwsze dziecko na rok zasiłkowy 2017/2018 będą brane pod uwagę dochody z roku 2016.  Jeżeli w międzyczasie doszło do  utraty lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Aktualizacja: 2017-06-27 Publikacja: 2017-06-26
Ocena: 5
fb udostępnij tweet udostępnij g+ udostępnij g+skomentuj
forum.mjakmama.pl
wejdź na forum
Serwis mjakmama.pl ma charakter edukacyjny! Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja i wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.