Zasiłek opiekuńczy na dziecko - kiedy rodzicom przysługuje świadczenie opiekuńcze?

Zasiłek opiekuńczy
Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje rodzicowi, który ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem jest zwolniony z wykonywania pracy. Na jakich zasadach przyznawne jest świadczenie opiekuńcze, kto jest do niego uprawniony, a komu się nie należy? Sprawdź!

Zasiłek opiekuńczy - ile wynosi?

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko - komu przysługuje?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu (tj. opłacającemu składki na ubezpieczenie chorobowe) zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
  • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;

3) innym chorym członkiem rodziny.

Za członków rodziny, o których mowa powyżej, uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. Natomiast za dzieci uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

W przypadku, gdy ubezpieczona matka dziecka przed upływem 8 tygodni po porodzie przebywa w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, albo  legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo porzuciła dziecko – wtedy ubezpieczonemu – ojcu dziecka przysługuje dodatkowo, niezależnie od omawianego tutaj zasiłku, zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni, jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Ten przepis stosuje się także do innego ubezpieczonego członka najbliższej rodziny (nie tylko do ojca).

Zobacz też:

>> Zasiłek pielęgnacyjny – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

>> Zasiłek rodzinny – co musisz o nim wiedzieć?

Jak długo można otrzymywać zasiłek opiekuńczy?

Okres, przez jaki można otrzymywać zasiłek opiekuńczy zależny jest od tego, nad kim opieka jest sprawowana. Mianowicie - jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Natomiast gdy opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny maksymalny okres pozostawania na zasiłku opiekuńczym to 14 dni w roku kalendarzowym. Trzeba jednak pamiętać, że tych dwoch okresów nie sumuje się - zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. Te zasady stosuje się niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Kiedy nie przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Istotną informacją jest również to, że zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Aktualizacja: 2017-07-05 Publikacja: 2017-07-05
Ocena: 5
fb udostępnij tweet udostępnij g+ udostępnij g+skomentuj
forum.mjakmama.pl
wejdź na forum
Serwis mjakmama.pl ma charakter edukacyjny! Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja i wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.