Zasiłek rodzinny na dziecko 2018 – dokumenty, dochód, ile wynosi rodzinne

Zasiłek rodzinny
Na jakich zasadach wypłacany jest zasiłek rodzinny i jak nabyć do niego prawo?

Zasiłek rodzinny na dziecko jest świadczeniem pieniężnym dla rodzin o niskim dochodzie. Celem zasiłku rodzinnego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Na jakich zasadach wypłacane jest to świadczenie rodzinne i jak nabyć do niego prawo?

Zasiłek rodzinny – co to za świadczenie?

Zasiłek rodzinny (tzw. rodzinne) to świadczenie pieniężne, będące pomocą finansową dla rodzin, których sytuacja materialna jest ciężka. Świadczenie to finansowane jest z budżetu państwa i jest przyznawane na podstawie kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny ma zapewnić rodzinom pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Do tych wydatków możemy zaliczyć np. zakup ubrań czy też wyprawki szkolnej, dlatego na świadczenie nie mogą liczyć bezdzietne małżeństwa.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Upoważnionymi do otrzymywania zasiłku rodzinnego są:

 • rodzice lub opiekunowie prawni dziecka,
 • opiekunowie faktyczni dziecka (osoba, która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
 • osoby uczące się (maksymalnie do 24. roku życia).

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka do momentu, gdy dziecko ukończy 18 lat lub do chwili zakończenia nauki w szkole (nie dłużej niż do 21. roku życia). W sytuacji, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym), świadczenie jest wypłacane rodzicom lub opiekunom do 24. roku życia dziecka (pod warunkiem, że dziecko kontynuuje naukę).

Zobacz także:

Zasiłek macierzyński a umowa-zlecenie

Zasiłek macierzyński a prowadzenie działalności gospodarczej

Rodzina 500 plus: zasady przyznawania świadczenia

500 zł na dziecko, becikowe i inne przywileje, na jakie mogą liczyć samotne matki

Zasiłek rodzinny – komu nie przysługuje?

Zasiłku rodzinnego nie otrzymają:

 • dzieci lub osoby uczące się, które wstąpiły w związek małżeński,
 • dzieci przebywające w placówkach zapewniających im całodobową opiekę i utrzymanie (także piecza zastępcza),
 • osoby uczące się przebywające w placówkach zapewniających im całodobową opiekę i utrzymanie,
 • pełnoletnie dzieci lub osoby uczące się, które otrzymały zasiłek rodzinny na własne dziecko,
 • osoby samotnie wychowujące dzieci bez zasądzonych świadczeń alimentacyjnych od jednego rodzica na rzecz dziecka, z wyjątkiem gdy: rodzice lub rodzic dziecka nie żyją, ojciec dziecka pozostaje nieznany, powództwo o świadczenia alimentacyjne od drugiego rodzica zostało oddalone, sąd nakazał jednemu rodzicowi ponosić całkowity koszt utrzymania dziecka i nie zasądził alimentów od drugiego rodzica, członkowi rodziny przysługuje zasiłek rodzinny za granicą (chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej).

Ile wynosi zasiłek rodzinny

Wysokość zasiłku rodzinnego jest uzależniona od wieku dziecka. I tak:

 • w przypadku dziecka do 5. roku życia – zasiłek wynosi 95 zł/miesięcznie,
 • w przypadku dziecka między 5. a 18. rokiem życia – zasiłek wynosi 124 zł/miesięcznie,,
 • w przypadku dziecka uczącego się, w wieku między 18. a 24. rokiem życia – zasiłek wynosi 135 zł/miesięcznie.

Zasiłek rodzinny - wysokość od 1.11.2017

 • w przypadku dziecka do 5. roku życia – zasiłek wynosi 100 zł/miesięcznie,
 • w przypadku dziecka między 5. a 18. rokiem życia – zasiłek wynosi 130 zł/miesięcznie,,
 • w przypadku dziecka uczącego się, w wieku między 18. a 24. rokiem życia – zasiłek wynosi 140 zł/miesięcznie.

Zasiłek rodzinny - dokumenty

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego składa się  w instytucjach gminnych (m. in. w powiatowych centrach rodziny i w ośrodkach pomocy społecznej). Podstawowym kryterium przyznawania zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe. Poziom dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty określonej przez ustawodawcę.

Dchód do zasiłku rodzinnego - kryteria

Prawo do zasiłku ma ta rodzina, której dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż:

 • 674 zł (próg obowiązywał do 31.10.2017)
 • 754 zł (próg obowiązuje od 1.11.2017)

Jeżeli w rodzinie jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (umiarkowanym lub znaczącym stopniu), próg dochodowy jest wyższy i wynosi:

 • 764 zł (próg obowiązywał 31.10.2017)
 • 844 zł (próg obowiązuje od 1.11.2017).

Uwaga! Od dnia 1.01.2016 funkcjonuje zasada „złotówka za złotówkę”, według której rodzina przekraczająca próg dochodowy nie jest automatycznie pozbawiana zasiłku, ale jej świadczenie jest pomniejszane o kwotę, o jaką został przekroczony próg dochodowy. Tak jest tylko w przypadku, gdy kwota przekroczenia progu pomnożona przez liczbę członków rodziny nie jest wyższa niż sumaryczna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi określonej rodzinie. Jeżeli wyliczony zasiłek  wraz z dodatkami według zasady złotówka za złotówkę wyniesie mniej niż 20 złotych – świadczenia te nie będą przysługiwać.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

 • z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe),
 • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
Aktualizacja: 2018-03-09 Publikacja: 2017-06-28
Ocena: 3,3
fb udostępnij tweet udostępnij g+ udostępnij g+skomentuj
forum.mjakmama.pl
wejdź na forum
Serwis mjakmama.pl ma charakter edukacyjny! Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja i wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME S.A. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.