Test szóstoklasisty: jak zdają go uczniowie z dysleksją, dysortografią i dysgrafią?

2012-01-26 15:03

Test szóstoklasisty, jak każdy egzamin, jest stresujący szczególnie dla tych dzieci, które mają problemy z dysleksją, dysortografią i dysgrafią. To dlatego, choć rozwiązują te same testy i są tak samo oceniani, mają na napisanie testu szóstoklasisty więcej czasu.

Test szóstoklasisty: jak zdają go uczniowie z dysleksją, dysortografią i dysgrafią?
Autor: _photos.com|photos.com Test szóstoklasisty: jak zdają go uczniowie z dysleksją, dysortografią i dysgrafią?

Spis treści

  1. Kto może zdawać test szóstoklasisty na specjalnych zasadach?
  2. Test szóstoklasisty: zasady dla uczniów  z dysleksją, dysortografią i dysgrafią udokumentowaną

Dysleksja, dysortografia, dysgrafia sprawiają, że test szóstoklasisty będzie przebiegał trochę inaczej. Uczniowie o specyficznych trudnościach w uczeniu się czytania i pisania, czyli z tzw. dysleksją rozwojową (trudności te często występują pomimo dobrej sprawności intelektualnej oraz posiadanej wiedzy), poddawani są sprawdzianowi dostosowanemu do nich. Test szóstoklasisty odbywa się wtedy na innych zasadach.

Kto może zdawać test szóstoklasisty na specjalnych zasadach?

Co istotne, egzamin na innych warunkach zdają uczniowie z dysleksją, dysortografią i dysgrafią udokumentowaną, tzn. z opiniami wydawane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne (albo niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne poradnie specjalistyczne, spełniające warunki o których mówi ustawa o systemie oświaty). Opinia ta powinna zawierać stwierdzenie konkretnej specyficznej trudności oraz określać stopień i zakres zaburzeń. Powinna być wydana nie wcześniej niż po ukończeniu przez ucznia trzeciej klasy podstawowej oraz nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.

Test szóstoklasisty: zasady dla uczniów  z dysleksją, dysortografią i dysgrafią udokumentowaną

Z racji tego, że uczniowie z dysleksją rozwojową w sytuacji stresowej, jaką jest egzamin, reagują wzmożonym napięciem emocjonalnym czy zaburzeniami uwagi, mają większe trudności w czytaniu, pisaniu i zbyt wolne tempo pracy, więc przekraczają limity czasowe. Dlatego, choć mają do wykonania te same zadania co wszyscy uczniowie oraz są oceniani według tych samych kryteriów, mogą skorzystać z dostosowanych specjalnie dla nich rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami mogą więc pisać egzamin w oddzielnej sali, mieć możliwość pisania odpowiedzi drukowanymi literami (by zwiększyć czytelność pisma) oraz wykorzystać wydłużenie czasu pisania sprawdzianu do 50 proc. (czas przeznaczony na początkowe odczytywanie instrukcji czy poleceń nie jest wliczany do czasu egzaminu).

Ważne! Jeśli chcesz, by twoje dziecko skorzystało z tych udogodnień, powinnaś przekazać pismo do dyrekcji szkoły nie później niż w październiku (dowiedz się, jaki jest konkretny termin) roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza