Jak poszło tegorocznym ósmoklasistom? Znane są już wyniki egzaminu

2024-07-04 11:06

Po długim oczekiwaniu, w końcu dostępne są wyniki egzaminu ósmoklasisty za rok 2024, który odbywał się od 14 do 16 maja. Uczniowie przystąpili do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych. Jak poszło ósmoklasistom?

Jak poszło tegorocznym ósmoklasistom? Znane są już wyniki egzaminu
Autor: fot. Getty Images Jak poszło tegorocznym ósmoklasistom? Znane są już wyniki egzaminu

Do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, czyli w maju 2024 roku, przystąpiło około 220 900 uczniów spośród około 230 100 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Oznacza to, że w terminie egzamin został napisany przez 96 proc. uczniów.

Egzamin był przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do trzech obowiązkowych przedmiotów, czyli:

  • języka polskiego,
  • matematyki.
  • języka obcego nowożytnego.

Egzamin ten jest obowiązkowy, co oznacza, że musi do niego przystąpić każdy uczeń, by móc ukończyć szkołę podstawową.

W końcu znane są wyniki tego ważnego egzaminu. Jak prowadzili sobie uczniowie?

Ze strony GOV można się dowiedzieć, że za rozwiązanie zadań na egzaminie z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 61 procent punktów możliwych do zdobycia. Jeśli chodzi o zadania, z którymi poradzili sobie najlepiej, to obejmowały one sprawdzanie umiejętności czytania utworów literackich oraz odbioru tekstów kultury.

Matematyka poszła nieco gorzej absolwentom szkoły podstawowej. Za rozwiązanie zadań z matematyki otrzymali oni średnio 52 procent punktów możliwych do zdobycia. Co poszło im jednak najlepiej? Według danych było to sprawdzanie umiejętności znajdowania danych punktów kratowych w układzie współrzędnych na płaszczyźnie.

Egzamin Ósmoklasisty 2022. Czy Zemsta Fredry zaskoczyła uczniów?

A jak poszło uczniom na egzaminie z języka obcego nowożytnego? Za rozwiązanie zadań, otrzymali oni średnio:

  • z języka angielskiego - 66 proc. punktów
  • z języka francuskiego - 88 proc. punktów
  • z języka hiszpańskiego - 72 proc. punktów
  • z języka niemieckiego - 53 proc. punktów
  • z języka rosyjskiego - 79 proc. punktów
  • z języka włoskiego - 47 proc. punktów.

Arkusze egzaminacyjne niezależnie od języka miały identyczną formę. Składały się one z takich samych części, takiej samej liczby zadań tego samego typu, za których rozwiązanie można było otrzymać dokładnie taką samą liczbę punktów.

W tym egzaminie sprawdzane były umiejętności uczniów z pięciu różnych obszarów: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Z czym uczniowie poradzili sobie najgorzej? Te zadania sprawiły trudność

Z czym jednak tegoroczni ósmoklasiście poradzili sobie najsłabiej? W przypadku języka polskiego było to zadanie z zakresu kształcenia językowego - zadanie polegające na zamianie charakterystycznego dla polszczyzny użytkowej sformułowania na takie z zakresu polszczyzny wzorcowej.

Z matematyki najgorzej poszło zadanie otwarte z geometrii przestrzennej. Natomiast w przypadku języka angielskiego uczniowie mieli trudność z zadaniem sprawdzającym znajomość środków językowych.

Sonda
A Ty, pamiętasz swoje wyniki z egzaminów?