Adaptacja dziecka w przedszkolu: jak pomóc mu się przystosować do nowych warunków?

Agnieszka Krakowiak

Adaptacja dziecka w przedszkolu to bardzo ważny proces, bo to od niego zależy, jak będzie czuło się dziecko w przedszkolu w kolejnych latach. Jak pomóc mu się odnaleźć w nowym środowisku? Przeczytajcie nasz poradnik: adaptacja dziecka w przedszkolu.