Rodzina adopcyjna: jaka jest różnica między rodziną zastępczą a rodziną adopcyjną?

Rodzina adopcyjna różni się znacznie od rodziny zastępczej. Adopcja to decyzja na całe życie – rodzice adopcyjni prawnie nie różnią się niczym od rodziców biologicznych, bo adopcja daje im te same prawa i obowiązki, jakie mają naturalni rodzice dziecka. Rodzina zastępcza zaś jest tylko czasową formą pomocy dziecku i jego rodzinie. Warto rozróżnić te dwa pojęcia i wiedzieć, jakie prawa i obowiązki ma rodzina zastępcza, a jakie adopcyjna.