Botulizm dziecięcy czyli zatrucie jadem kiełbasianym u dzieci

Maciej Pawłowski, pediatra

Zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm) to zespół objawów wywołanych działaniem na organizm jadu kiełbasianego wytwarzanego przez bakterię Clostridium botulinum. Wyróżnia się także botulizm dziecięcy (niemowląt), jatrogenny, inhalacyjny oraz pochodzenia jelitowego dorosłych.