Choroba hemolityczna noworodka - do czego prowadzi konflikt serologiczny w ciąży

Anna Jaworska, lekarz rodzinny

Choroba hemolityczna noworodka ma swoją przyczynę w konflikcie serologicznym, czyli sytuacji, kiedy grupa krwi matki i dziecka jest różna. Choroba hemolityczna noworodka objawia się wieloma powikłaniami poporodowymi, będącymi poważnym zagrożeniem dla życia dziecka. Jeszcze w XX wieku konflikt serologiczny i jego skutki stanowiły ogromny problem. Na szczęście, dzięki osiągnięciom medycyny choroba odeszła niemal całkiem w niepamięć.