Co się stanie, jeśli rodząca nie wyrazi zgody na nacięcie krocza, próżnociąg, kleszcze?

To zabiegi ratujące życie dziecka, ale obarczone są również ryzykiem powikłań. Czy obawy przed tymi powikłaniami są dobrym argumentem, by odmówić podpisania zgody na użycie próżnociągu i kleszczy lub na nacięcie krocza podczas porodu? Położna wyjaśnia, czym to może skutkować.