Cytologia w ciąży - jak interpretować wyniki badania cytologicznego w ciąży?

Cytologia jest badaniem obowiązkowym w ciąży. Materiał do zbadania cytologii w ciąży powinien być pobrany do 10. tygodnia ciąży. Prawidłowo wykonana cytologia nie niesie ze sobą zagrożenia dla ciąży, dlatego jest uznana jako standardowe badanie ciężarnych. Wiarygodność wyniku cytologii w ciąży ogromnym stopniu zależy od prawidłowego sposobu pobrania materiału, który potem zostanie poddany analizie laboratoryjnej.