Czytanie ze zrozumieniem - klasa 4

Joanna Święcicka

Choć uczniowie 4 klasy szkoły podstawowej potrafią już płynnie czytać ze zrozumieniem, potrzebują na tej płaszczyźnie wzmożonej uwagi i kontroli rodzicielskiej. Zaniedbanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem w klasie 4 może wpłynąć negatywnie na późniejszą edukację dziecka. Polecamy przykładowe testy do czytania ze zrozumieniem dla klasy 4.