EWUŚ – z jakim dokumentem pójść na wizytę z dzieckiem do lekarza?

EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to elektroniczny system usprawniający weryfikację uprawnień pacjentów do korzystania ze świadczeń NFZ. Dzięki niemu w rejestracji u lekarza nie trzeba przedstawiać dokumentów potwierdzających ubezpieczenie (np. RMUA). Wystarczy podać PESEL dziecka.