Gotowość szkolna: kiedy dziecko osiąga dojrzałość szkolną

Gotowość szkolna jest niezbędna, by dziecko mogło osiągać sukcesy w szkole. Zależy ona od wielu czynników, m.in. osiągnięcia przez dziecko dojrzałości fizycznej, umysłowej, matematycznej i społeczno-emocjonalnej. Jeśli nasza pociecha nie osiągnęła gotowości szkolnej, należy się zastanowić, czy warto posyłać ją do szkoły, czy może lepiej dać jej czas, by nabyła konieczne umiejętności.