Histerektomia - na czym polega i kiedy wykonuje się chirurgiczne usunięcie macicy?

Lek. Agnieszka Michalak

Histerektomia, czyli chirurgiczne usunięcie macicy jest drugą po cięciu cesarskim najczęściej wykonywaną operacją ginekologiczną. Co roku w Polsce wykonuje się ok. 60 tysięcy zabiegów histerektomii.