Indukcja porodu, czyli jak przyspieszyć poród? Metody indukowania porodu

Eliza Dolecka, konsultacja:: dr Marzena Dębska, specjalista położnik ginekolog, Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP, Szpital Bielański w Warszawie

Co to jest indukcja porodu? To sztuczne przyspieszenie porodu lub skracanie czasu jego trwania. Decyzję o porodzie indukowanym, czyli wywoływanym, lekarz powinien omówić z pacjentką. Zanim zatem trafisz na porodówkę, dowiedz się, jak przyspieszyć poród oraz poznaj plusy i minusy indukowania porodu.