Jak wygląda hospitalizacja dzieci w dobie pandemii? Sprawdź, jak uniknąć pobytu dziecka w szpitalu

Magda Mazurek

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji dzieci jest zakażenie rotawirusem, wywołujące wymioty i biegunkę. Dotyczy to głównie dzieci pomiędzy 6 a 24 miesiącem życia. Infekcja rotawirusowa może przyjąć różny przebieg. Niektórzy mali pacjenci mogą być leczeni w domu, lecz znaczna część chorych wymaga pobytu w szpitalu, ze względu na zagrażające życiu odwodnienie. Sprawdź, jak możesz uniknąć najczęstszych powodów pobytu dziecka w szpitalu.