Karta Dużej Rodziny: partnerzy. Gdzie skorzystasz ze zniżek [WYKAZ MIEJSC]

Katarzyna Stańczyk

Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, którzy mają lub kiedyś mieli na wychowaniu trójkę lub więcej dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku o Kartę. Sprawdź, gdzie skorzystasz ze zniżek z Kartą Dużej Rodziny.