Koarktacja aorty - rzadka wada serca

lek. Tomasz Nęcki

Wady serca ogólnie uznawane są za jedne z najczęstszych wad wrodzonych. Jedną z nich jest koarktacja aorty, która polega na odcinkowym zwężeniu największej tętnicy ludzkiego ciała. Skąd się jednak bierze koarktacja aorty i jakie zagrożenia mogą być związane z tą wadą serca?