Leczenie i postępowanie przy konflikcie serologicznym. Rozmowa z prof. M. Wielgosiem

Ewa Biernacka, konsultacja: prof. Mirosław Wielgoś, kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM i Stołecznego Ośrodka Konfliktów Serologicznych

Jak postępować, gdy pojawi się takie ryzyko konfliktu serologicznego? Jak wygląda leczenie konfliktu grupy krwi i czym jest immunizacja?  Na te ważne pytania odpowiada prof. Mirosław Wielgoś, kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM i rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2016 – 2020.