Kostniakomięsak – złośliwy nowotwór kości

Lek. Agnieszka Michalak

Kostniakomięsak jest stosunkowo rzadkim nowotworem w populacji ogólnej, jest jednak najczęściej występującym nowotworem kości u dzieci i młodzieży. W Polsce rozpoznaje się średnio 60-100 przypadków kostniakomięsaka rocznie, z czego 80 % stanowią rozpoznania wśród młodzieży w wieku 10-20 lat.