Metoda Montessori w przedszkolu: na czym to polega?

Anna Sierant|Milena Tuzimek

Metoda Montessori została opracowana przez włoską panią doktor i naukowiec - Marię Montessori. Jej motto brzmiało: "Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości". Na czym dokładnie polega metoda Montessori w przedszkolach? Czy warto wysłać dziecko do takiej placówki?