Motywacja do nauki - jak zmotywować dziecko do nauki?

Joanna Święcicka

Do nauki dziecko należy motywować, a nie przymuszać. Przymus, kary, przemoc psychiczna na pewno nie pomogą otworzyć się pociesze, polubić naukę. Dziecko będzie chciało uczyć się, będzie zmotywowane zadaniowo, tylko wówczas, kiedy będzie mu to sprawiać przyjemność, kiedy będzie to wychodziło od niego samego, będzie czymś automatycznym, naturalnym, a nawet chciałoby się powiedzieć wrodzonym.