Mózgowe porażenie dziecięce (choroba Little'a)

Vanessa Nachabe-Grzybowska

Mózgowe porażenie dziecięce to choroba układu nerwowego. Najbardziej charakterystycznymi objawami są zaburzenia ruchu, słuchu i widzenia spowodowane uszkodzeniem mózgu. Mózgowe porażenie dziecięce to choroba niepostępująca. To znaczy, że uszkadza układ nerwowy dziecka tylko raz, podczas ciąży, porodu lub w pierwszych tygodniach życia przez niedotlenienie organizmu. Jedynym lekarstwem na mpd jest rehabilitacja, czyli usprawnianie ruchowe dziecka.