Powrót do szkoły – jakie trudności pojawiają się po dłuższej nieobecności w szkole?

Katarzyna Hubicz

Powrót do szkoły po chorobie nie zawsze jest łatwy. Młody człowiek musi nadrobić zaległości w nauce, ale często również w kontaktach z rówieśnikami. Jakie trudności może mieć dziecko po dłuższej nieobecności w szkole i jak pomóc mu je pokonać?