Rocznice ślubu. Co oznaczają nazwy rocznic ślubu?

Każda rocznica ślubu ma swoją nazwę i tym samym symbolikę. Jak nazywają się poszczególne gody i co oznaczają ich nazwy? Przeczytaj albo posłuchaj, jaką rocznicę ślubu będziesz wkrótce obchodzić i co warto z jej okazji podarować drugiej osobie.