Szkolne ŚWIETLICE – relikt przeszłości czy zbawienie dla rodziców?

Posłanie dziecka do szkoły wiąże się z koniecznością zorganizowania opieki dla dziecka po lekcjach. Jedną z możliwości zapewnienia dziecku opieki i zajęcia jest świetlica szkolna. Co może zaoferować dziecku świetlica?