Test szóstoklasisty: jak zdają go uczniowie z dysleksją, dysortografią i dysgrafią?

Marta Nowik

Test szóstoklasisty, jak każdy egzamin, jest stresujący szczególnie dla tych dzieci, które mają problemy z dysleksją, dysortografią i dysgrafią. To dlatego, choć rozwiązują te same testy i są tak samo oceniani, mają na napisanie testu szóstoklasisty więcej czasu.