Wrodzone wady serca u dzieci - jak leczyć wrodzone wady serca u dzieci?

Anna Jaworska, lekarz rodzinny

Wrodzone wady serca w większości przypadków, dzięki postępowi medycyny, mogą być operowane już w pierwszych miesiącach życia dziecka. Nieprawidłowości budowy serca to najczęstsze wrodzone wady. Ośmioro na tysiąc noworodków ma dużą wrodzoną wadę serca. Jak leczyć wrodzone wady serca u dzieci?