Wrodzone wady serca: ubytek w przegrodzie między komorami czyli VSD

Anna Jaworska, lekarz rodzinny

Ubytek w przegrodzie między komorami, VSD (od ang. ventricular septal defect) to najczęstsza wada wrodzona serca u dzieci. Stanowi 20-30 procent wszystkich nieprawidłowości. Niewielki ubytek w przegrodzie zwykle zarasta sam w pierwszym roku życia. Jeśli przeciek przez ubytek w przegrodzie międzykomorowej jest znaczny, operacja daje dziecku szansę na prawidłowy wzrost i rozwój.