WZW typu B. Jak przebiega wirusowe zapalenie wątroby typu B?

Agnieszka Michalak

Wirusowe zapalenie wątroby typu B nazywane niegdyś żółtaczką wszczepienną jest chorobą wywołaną przez wirus HBV. W 80 procentach choroba ma przebieg bezobjawowy i ulega samoistnemu wyleczeniu, ale czasami WZW typu B może mieć przebieg ostry.