Zaburzenia snu u dzieci

Tomasz Nęcki, lekarz

Zaburzenia snu u dzieci stanowią powszechny problem – szacuje się, że któregoś z nich doświadcza nawet połowa spośród wszystkich najmłodszych pacjentów. Przez niedobór snu pojawiać się mogą u dzieci trudności w nauce, jak i dochodzić może nawet do spowolnienia ich wzrostu. Co jednak powinno niepokoić rodziców i jakie wyróżnia się zaburzenia snu u dzieci?