Zasiłek opiekuńczy na dziecko 2021- kiedy rodzicom przysługuje świadczenie opiekuńcze?

Adrianna Łuczak, prawnik

Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje rodzicowi, który ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem jest zwolniony z wykonywania pracy. Na jakich zasadach przyznawane jest świadczenie opiekuńcze, kto jest do niego uprawniony, a komu się nie należy? Sprawdź!