Zasiłek pielęgnacyjny – zasady przyznawania

Anna Kuliberda

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem na rzecz osoby niepełnosprawnej lub osoby starszej. W założeniu ustawodawcy, zasiłek powinien pokryć częściowe koszty pielęgnacji i opieki nad taką osobą, bo ta jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. Kto jest uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego i na jakich zasadach przyznaje się to świadczenie?