Zator płynem owodniowym – poważne powikłanie położnicze

Zator płynem owodniowym jest ciężkim powikłaniem ciąży i porodu. Występuje rzadko, w ok. 2-6 na 100 000 ciąż. Jego skutki jednak mogą być bardzo poważne dla kobiety i prowadzić nawet do jej śmierci. Jest trudny do zdiagnozowania i przysparza lekarzom wielu kłopotów. Dlaczego powstaje i jak się objawia?