Znieczulenie porodu – zalety znieczulenia zewnątrzoponowego

Agnieszka Roszkowska, konsultacja:: prof. CMKP dr hab. ROMUALD DĘBSKI , ginekolog położnik, Szpital Bielański w Warszawie, www.debskiclinic.pl

Najważniejszym wskazaniem do znieczulenia porodu jest po prostu ból. Każda kobieta, która źle go znosi, powinna zadbać o to, by rodzić ze znieczuleniem. Za znieczuleniem porodu przemawiają też wskazania medyczne – są to choroby, w których stres związany z bólem może być szczególnie niebezpieczny, np. nadciśnienie tętnicze, problemy z tarczycą, padaczka, czy niektóre choroby serca i płuc. Wskazaniem do wykonania znieczulenia przy porodzie powinien być również przedwczesny poród.