Cytaty o mężczyznach - 10 najlepszych cytatów o mężczyznach

2019-11-26 15:08
Cytaty o mężczyznach
Autor: Getty Images

Mężczyźni - jacy są naprawdę? Przeczytaj cytaty, złote myśli i aforyzmy znanych i lubianych na temat mężczyzn.

1. Wszys­cy mężczyźni są ta­cy sa­mi, mają tyl­ko różne twarze żeby można było ich rozpoznać.

Marilyn Monroe

2. Mężczyźni wolą ko­biety ład­ne niż mądre, po­nieważ łat­wiej im przychodzi pat­rzenie niż myślenie.

Stanisław Jerzy Lec

3. Mężczyźni pragną zaw­sze być pier­wszą miłością ko­biety. Ko­biety zaw­sze pragną być os­tatnim ro­man­sem mężczyzny.

Oscar Wilde

4. Mężczyźni są sza­lenie nielo­giczni. Twier­dzą, że wszys­tkie ko­biety są ta­kie sa­me, lecz to nie przeszkadza im ciągle je zmieniać.

Sidonie Gabrielle Colette

5. To ko­bieta wy­biera mężczyznę, który ją wybierze.

Paul Géraldy

6. Zep­su­ta ko­bieta na­leży do te­go rodza­ju is­tot, których mężczyźni nig­dy nie mają dosyć.

Oscar Wilde

7. Po­całunek wy­myśli­li mężczyźni, aby ko­biecie na­reszcie us­ta zamknąć.

Magdalena Samozwaniec

8. Najgłup­sza ko­bieta może kiero­wać mądrym mężczyzną, ale trze­ba bar­dzo mądrej ko­biety, by po­kiero­wać głupcem.

Rudyard Kipling

9. Ma­my no­wy kry­zys w me­dycy­nie. Le­karze alar­mują, że wielu mężczyzn jest uczu­lonych na la­tek­so­we pre­zer­wa­tywy. Ja­ko reak­cja aler­giczna występu­je u nich duża opuchliz­na. No to w czym problem?

Dustin Hoffman

10. Ko­bieta, aby pójść do łóżka z mężczyzną, pot­rze­buje blis­kości, zaufa­nia i poczu­cia więzi. Mężczyz­na - prze­ważnie - pot­rze­buje tyl­ko miejsca.

Janusz Leon Wiśniewski

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

W magazynie Dziecko Zakupy i My: ponad 200 polecanych produktów dla mamy, dziecka i kobiet w ciąży, a także inspiracje i porady dla całej rodziny! Sprawdź, jak zadbać o najbliższych – czytaj już za 3 zł!

Sprawdź
Dziecko zakupy i my
KOMENTARZE