Zasiłek macierzyński dla mam prowadzących działalność gospodarczą

2013-01-24 11:10 Anna Kuliberda

Prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś w ciąży? Jeśli regularnie odprowadzasz składkę na ubezpieczenie chorobowe, a twoja działalność nie została zawieszona, przysługują ci takie same prawa do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, jak każdej pracującej na etacie mamie.

Zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które przysługuje mamom, które zostały objęte ubezpieczeniem chorobowym i w trakcie trwania ubezpieczenia urodziły dziecko bądź przyjęły na wychowanie (adopcja, rodzina zastępcza) dzieci  do 7 r.ż. a w wyjątkowych przypadkach do 10 r.ż. Zasiłek macierzyński przysługuje również kobietom, które urodziły martwe dzieci bądź zgon noworodka nastąpił do 8. tygodnia życia.  Wówczas świadczenie przysługuje do 56. dnia po porodzie, nie krócej niż 7 dni po zgonie dziecka.
Prawo do zasiłku macierzyńskiego jest uzależnione jedynie od regularnego opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe. Ponieważ w przypadku działalności gospodarczej, ubezpieczenie chorobowe jest składką dobrowolną, nie każdy je opłaca. Jeśli planujesz dziecko lub zaszłaś w ciążę i nie odprowadzasz składek chorobowych, warto to zmienić. Tylko w ten sposób zagwarantujesz sobie prawo do zasiłku macierzyńskiego. Składkę na ubezpieczenie chorobowe możesz zacząć odprowadzać w trakcie ciąży, ale nie odkładaj tego na sam koniec. Okres objęty ubezpieczeniem chorobowym nie może być bowiem krótszy niż pełny miesiąc przed datą porodu.

Jak długo jest wypłacany zasiłek macierzyński i w jakiej wysokości?

Świadczenie jest wypłacane przez okres trwania urlopu macierzyńskiego, przysługuje też w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także urlopu ojcowskiego. Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, możesz zrezygnować z pozostałej części zasiłku macierzyńskiego na rzecz ubezpieczonego ojca dziecka.
Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą masz możliwość otrzymywania zasiłku macierzyńskiego i jednoczesnej pracy.  Jest to zrozumiałe, bo przebywając na zasiłku jesteś nadal zobowiązana do opłacania składki zdrowotnej.
Podstawą do wypłacenia danej kwoty zasiłku stanowi zadeklarowany miesięczny przychód, na podstawie którego przez ostatnie 12 miesięcy przed porodem odprowadzałaś składkę na ubezpieczenie chorobowe. Jeśli okres odprowadzania składki chorobowej jest krótszy niż 12 kalendarzowych miesięcy, liczy się okres pełnych kalendarzowych miesięcy ubezpieczenia.
Logicznym jest to, że im wyższa jest odprowadzana składka na ubezpieczenie (nie tylko chorobowe, ale i emerytalne i rentowe), tym większe później świadczenie macierzyńskie. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą krócej niż 24 miesiące i korzystasz z preferencyjnych składek ZUS , musisz się liczyć z tym, że po porodzie otrzymasz niski zasiłek macierzyński. Z tego powodu warto odprowadzać do ZUSu wyższe składki, deklarując wysoką podstawę wymiaru składek, od której zostanie potem naliczone świadczenie.

Jakie dokumenty potrzebne do zasiłku macierzyńskiego?

Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego należy przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia dziecka a także wypełniony druk ZUS Z3-b.  W przypadku dzieci przysposobionych wymaganymi dokumentami jest zaświadczenie sądu opiekuńczego o wystąpieniu z wnioskiem  o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, zawierające także datę urodzenia dziecka oraz oświadczenie ubezpieczonego o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie. Jeśli chodzi zaś o wychowywanie dzieci w rodzinie zastępczej, te niezbędne dokumenty to prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodziną zastępczą a starostą oraz dokument potwierdzający wiek dziecka.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

W magazynie Dziecko Zakupy i My: ponad 200 polecanych produktów dla mamy, dziecka i kobiet w ciąży, a także inspiracje i porady dla całej rodziny! Sprawdź, jak zadbać o najbliższych – czytaj już za 3 zł!

Sprawdź
Dziecko zakupy i my
KOMENTARZE