Nowe świadczenia dla rodziców aktywnych zawodowo. Program rusza już wkrótce!

2024-07-10 11:57

Już w październiku ruszy program, który wprowadza nowe świadczenia pieniężne dla rodzin. Jak wyjaśnia ZUS, ma on ułatwić rodzicom pogodzenie opieki nad dzieckiem z aktywizacją zawodową. Na czym dokładnie polega Aktywny Rodzic i kto z niego skorzysta? Wyjaśniamy.

Wciąż możesz złożyć wniosek o 12 tys. na dziecko
Autor: Getty Images Wciąż możesz złożyć wniosek o 12 tys. na dziecko

Spis treści

 1. Program Aktywny Rodzic. Czym jest?
 2. Program Aktywny Rodzic. Dla kogo?
 3. Program Aktywny Rodzic. Ile wynosi wsparcie?

Program Aktywny Rodzic. Czym jest?

Od 1 października 2024 roku uszy program Aktywny Rodzic, który wprowadza nowe świadczenia pieniężne dla rodzin. Jak wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ma on ułatwić rodzicom i opiekunom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywnością zawodową.

Program Aktywny Rodzic. Dla kogo?

Świadczenia z programu Aktywny Rodzic przysługują rodzicowi dziecka do lat trzech, który jest:

 • obywatelem polskim,
 • obywatelem UE/EFTA lub Wielkiej Brytanii,
 • obywatelem innego kraju, o ile spełniasz warunek legalnego pobytu w Polsce na podstawie karty pobytu z dostępem do rynku pracy albo na podstawie innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt i dostęp do rynku pracy.

Program Aktywny Rodzic. Ile wynosi wsparcie?

Z programu Aktywny Rodzic można otrzymać nawet do 1900 złotych wsparcia pieniężnego. W jego skład wchodzą następujące świadczenia:

 1. świadczenie aktywni rodzice w pracy – nowe,
 2. świadczenie aktywnie w żłobku – zastępuje dofinansowanie do żłobka,
 3. świadczenie aktywnie w domu – zastępuje rodzinny kapitał opiekuńczy.

Świadczenie aktywni rodzice w pracy przysługują w wysokości:

 • 1500 zł miesięcznie na dziecko,
 • 1900 zł miesięcznie – jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: a). konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz b). konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie aktywnie w domu przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko, niezależnie od tego, czy ma ono orzeczenie o niepełnosprawności.

Co jednak bardzo ważne, na to samo dziecko za dany miesiąc ZUS może wypłacić tylko jedno ze świadczeń.

"Fizjoterapeutka mówi, jak wybrać pierwszy rowerek i hulajnogę dla dziecka" - Plac Zabaw odc.8

Jakie imiona noszą dzieci znanych mam?

Pytanie 1 z 21
Jakie imię nosi młodsza siostrzyczka Liama, syna Mariny i Wojciecha Szczęsnych?
Zasiłek macierzyński 2016 budzi wśród przyszłych matek, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą, wiele obaw. Na czym będą polegać wprowadzone zmiany i jaką kwotę będzie można otrzymać w ramach zasiłku macierzynskiego 2016?
Komu  przysługuje becikowe, ile wynosi i w jaki sposób można je otrzymać? Od 2016 roku wypłacane jest nowe świadczenie w związku z urodzeniem dziecka.
Świadczenia rodzinne w Polsce nijak się mają do tych za granicą. Zasiłki opiekuńcze w Norwegii czy Wielkiej Brytanii są wysokie i należą się wszystkim rodzicom, niezależnie od ich dochodu. Jest to jedna z przyczyn, dla których Polacy za granicą decydują się na zakładanie rodzin.
Sejm przyjął nowelizację ustawy o zwiększeniu ulg na dzieci. Wyższe ulgi będą dotyczyły osób o niskich dochodach oraz rodzin wielodzietnych. O ile się zwiększą?
Po urodzeniu dziecka trzeba odwiedzić kilka urzędów, by załatwić formalności. Są one niezbędne, by twój maluszek zyskał należne mu prawa. Trzeba zarejestrować noworodka w USC, zameldować go, uzyskać PESEL i ewentualnie becikowe.
Dobra wiadomość dla wielodzietnych rodzin - rząd zwiększy ulgi o 20 proc. na trzecie i kolejne dziecko. Ulga na trzecie dziecko wzrośnie z 1 668 zł do 2 tys. zł. Na czwarte i kolejne dziecko wzrośnie z 2 224 zł do 2,7 tys. zł.
Dawniej było prosto i bezproblemowo: becikowe na dziecko dostawali rodzice każdego nowo narodzonego dziecka. Teraz jest inaczej – trzeba spełniać kryterium dochodowe i dostarczyć wiele dokumentów. Zobacz, co trzeba zrobić, by otrzymać becikowe.
Rodzice dzieci niepełnosprawnych w marcu domagali się od rządu podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości płacy minimalnej. 4 kwietnia Sejm przyjął ustawę, na mocy której zasiłek na dziecko niepełnosprawne będzie stopniowo rósł. Płacy minimalnej jednak teraz nie osiągnie. Kiedy to nastąpi i ile obecnie wynosi świadczenie dla niepełnosprawnych dzieci?
Utrzymanie dziecka to obowiązek rodziców, ale co wtedy, gdy matka jest niepełnoletnia? Czy NIeletnia matka może dostać zasiłek na dziecko? Kto występuje o zasiłek na dziecko w takiej sytuacji? Ile pieniędzy można otrzymać?
Wypełniając deklarację podatkową, możesz skorzystać z ulgi na wychowanie dziecka. Ulgę na dziecko odliczamy w tym roku po raz ostatni w takim kształcie. Dowiedz się, jak dokonać odliczenia ulgi na dziecko i ile możesz w ten sposób zyskać.
Ulga prorodzinna to odliczenie od podatku przysługujące z tytułu wychowywania dziecka. Osoby, które są uprawnione do ulgi na dziecko, po raz ostatni, w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2012 odliczą sobie ulgę na starych zasadach. W przyszłym roku ulga prorodzinna będzie naliczana inaczej – według znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 24 października 2012 r. Jeśli masz dziecko, dowiedz się, jaka ulga przysługuje ci za rok 2012.
Rodzice dziecka, rozliczając podatek dochodowy za 2011 r., mogą odliczyć od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwotę składek zdrowotnych, nawet do 1.112,04 zł za każde dziecko będące na ich wychowaniu. Ponadto rodzic samotnie wychowujący dziecko może rozliczyć podatek dochodowy wspólnie z dzieckiem.