Wybierasz się z dzieckiem pociągiem? Możesz skorzystać z ulgi. Nie zapomnij o tym zaświadczeniu

2024-07-10 13:28

Podróż pociągiem to w dzisiejszych czasach nie lada atrakcja dla dzieci. Warto od czasu do czasu wybrać się na taką przejażdżkę choćby do sąsiedniego miasta. Póki dzieci są małe przysługuje im ulga 100 procent, zaś starszym 37-procentowa. By jednak móc z nich skorzystać trzeba posiadać przy sobie odpowiednie dokumenty.

Wybierasz się z dzieckiem pociągiem? Nie zapomnij o tym zaświadczeniu
Autor: Getty images Wybierasz się z dzieckiem pociągiem? Nie zapomnij o tym zaświadczeniu

W polskich pociągach można skorzystać z dwóch rodzajów ulg: ustawowych i handlowych. Ulgi ustawowe zostały przyznane określonym grupom podróżnych na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 295). Ulgi handlowe określane są przez przewoźników indywidualnie, aby uzyskać informacje na ich temat, należy pytać u źródła. W tym artykule skupimy się wyłącznie na ulgach ustawowych i to tych dotyczących dzieci. Nie każdy rodzic wie bowiem, jakie przepisy w tym zakresie obowiązują. Niektóre „kruczki” zaskakują.

Czy warto kupować fotelik na lata?

Jakie ulgi w pociągach przysługują dzieciom?

Dzieci do 4. roku życia są uprawnione do ulgi 100 proc. Co jednak ważne – do pociągu nie mogą wejść bez biletu. To znaczy, że kupując bilety dla pozostałych członków rodziny do koszyka należy dodać też ten bezpłatny dla malucha lub jeśli kupujemy w kasie biletowej poprosić o taki sprzedawcę.

Kolejny próg ulg na pociąg dotyczących dzieci wynosi 37 proc. Z tej ulgi mogą skorzystać:

  • dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Ulgi te obowiązują w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych.

Jakie dokumenty musi mieć dziecko, by skorzystać z ulgi w PKP?

Aby móc skorzystać z powyższych ulg, należy mieć przy sobie odpowiednie dokumenty. W przypadku najmłodszych dzieci, musimy mieć dowolny dokument stwierdzający wiek dziecka.

„Opiekunowie czy rodzice mogą legitymować swoją pociechę np. paszportem, książeczką zdrowia czy aktem urodzenia. Idealnym rozwiązaniem może być też, wydawany przez gminę, dowód osobisty dziecka, które nie ukończyło 13. roku życia” – czytamy na stronie Polskich Kolei Państwowych.

Dzieci i młodzież szkolna, by skorzystać z przysługującej im ulgi, muszą mieć przy sobie ważną (podbitą na dany rok szkolny) legitymację szkolną.

Z 6-latkiem w pociągu. Musisz mieć zaświadczenie ze szkoły lub przedszkola

A co z 6-latkami podróżującymi pociągiem? W ich przypadku niejeden rodzic może się niemiło zaskoczyć. Otóż w przypadku zerówkowiczów nie wystarczy tylko dokument stwierdzający wiek dziecka. W Polsce dzieci, które ukończyły 6. rok życia, od początku roku szkolnego (czyli od września) podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu. Z uwagi na to, że szkoły i przedszkola zerówkowiczom nie wydają legitymacji szkolnej, uczęszczanie dziecka do placówki musimy udokumentować w inny sposób. To zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (wzór MEN-I/53/2) wydawane przez placówkę, do której uczęszcza dziecko (przedszkole lub szkoła).

Zazwyczaj wydawane jest od ręki na prośbę rodzica. Należy okazać je wraz z biletem konduktorowi w trakcie kontroli. Zaś 6-latki, które mają odroczone roczne przygotowanie przedszkolne, a chcą skorzystać z ulgi, mogą to zrobić na postawie zaświadczenia o odroczeniu.

Które świadczenia przysługują po urodzeniu dziecka?

Jakie imiona noszą dzieci znanych mam?

Pytanie 1 z 21
Jakie imię nosi młodsza siostrzyczka Liama, syna Mariny i Wojciecha Szczęsnych?
Zasiłek macierzyński 2016 budzi wśród przyszłych matek, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą, wiele obaw. Na czym będą polegać wprowadzone zmiany i jaką kwotę będzie można otrzymać w ramach zasiłku macierzynskiego 2016?
Komu  przysługuje becikowe, ile wynosi i w jaki sposób można je otrzymać? Od 2016 roku wypłacane jest nowe świadczenie w związku z urodzeniem dziecka.
Świadczenia rodzinne w Polsce nijak się mają do tych za granicą. Zasiłki opiekuńcze w Norwegii czy Wielkiej Brytanii są wysokie i należą się wszystkim rodzicom, niezależnie od ich dochodu. Jest to jedna z przyczyn, dla których Polacy za granicą decydują się na zakładanie rodzin.
Sejm przyjął nowelizację ustawy o zwiększeniu ulg na dzieci. Wyższe ulgi będą dotyczyły osób o niskich dochodach oraz rodzin wielodzietnych. O ile się zwiększą?
Po urodzeniu dziecka trzeba odwiedzić kilka urzędów, by załatwić formalności. Są one niezbędne, by twój maluszek zyskał należne mu prawa. Trzeba zarejestrować noworodka w USC, zameldować go, uzyskać PESEL i ewentualnie becikowe.
Dobra wiadomość dla wielodzietnych rodzin - rząd zwiększy ulgi o 20 proc. na trzecie i kolejne dziecko. Ulga na trzecie dziecko wzrośnie z 1 668 zł do 2 tys. zł. Na czwarte i kolejne dziecko wzrośnie z 2 224 zł do 2,7 tys. zł.
Dawniej było prosto i bezproblemowo: becikowe na dziecko dostawali rodzice każdego nowo narodzonego dziecka. Teraz jest inaczej – trzeba spełniać kryterium dochodowe i dostarczyć wiele dokumentów. Zobacz, co trzeba zrobić, by otrzymać becikowe.
Rodzice dzieci niepełnosprawnych w marcu domagali się od rządu podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości płacy minimalnej. 4 kwietnia Sejm przyjął ustawę, na mocy której zasiłek na dziecko niepełnosprawne będzie stopniowo rósł. Płacy minimalnej jednak teraz nie osiągnie. Kiedy to nastąpi i ile obecnie wynosi świadczenie dla niepełnosprawnych dzieci?
Utrzymanie dziecka to obowiązek rodziców, ale co wtedy, gdy matka jest niepełnoletnia? Czy NIeletnia matka może dostać zasiłek na dziecko? Kto występuje o zasiłek na dziecko w takiej sytuacji? Ile pieniędzy można otrzymać?
Wypełniając deklarację podatkową, możesz skorzystać z ulgi na wychowanie dziecka. Ulgę na dziecko odliczamy w tym roku po raz ostatni w takim kształcie. Dowiedz się, jak dokonać odliczenia ulgi na dziecko i ile możesz w ten sposób zyskać.
Ulga prorodzinna to odliczenie od podatku przysługujące z tytułu wychowywania dziecka. Osoby, które są uprawnione do ulgi na dziecko, po raz ostatni, w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2012 odliczą sobie ulgę na starych zasadach. W przyszłym roku ulga prorodzinna będzie naliczana inaczej – według znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 24 października 2012 r. Jeśli masz dziecko, dowiedz się, jaka ulga przysługuje ci za rok 2012.
Rodzice dziecka, rozliczając podatek dochodowy za 2011 r., mogą odliczyć od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwotę składek zdrowotnych, nawet do 1.112,04 zł za każde dziecko będące na ich wychowaniu. Ponadto rodzic samotnie wychowujący dziecko może rozliczyć podatek dochodowy wspólnie z dzieckiem.