Urlop macierzyński przed porodem - czy przed urodzeniem dziecka przysługuje macierzyński?

Urlop macierzyńskie przed porodem
Część urlopu macierzyńskiego można wykorzystać już przed porodem

Urlop macierzyński przed porodem można wykorzystać, ale w ograniczonym zakresie. maksymalny czas trwania takiego urlopu przed urodzeniem dziecka wynosi 6 tygodni. Sprawdź, kto może go otrzymać i jak załatwić formalności.

Urlop macierzyński jest to płatna przerwa w pracy spowodowana urodzeniem dziecka przez pracownicę. Urlop liczy się od dnia porodu. Długość urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, i wynosi:

  • w 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka;
  • w 31 tygodni w przypadku urodzenia bliźniąt;
  • w 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojaczków;
  • w 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci;
  • w 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.

Urlop macierzyński przed porodem

Ale część urlopu macierzyńskiego można wykorzystać już przed porodem, nie więcej jednak niż 6 tygodni (na podstawie zaświadczenia lekarskiego o przewidywanej dacie porodu) – w takim przypadku po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem, aż do wyczerpania przysługującego wymiaru.

Urlop macierzyński przysługuje matce z automatu, ale trzeba powiadomić pracodawcę o odbytym porodzie. Jeśli chcesz wykorzystać część urlopu macierzyńskiego przed porodem, musisz złożyć odpowiedni wniosek wraz z zaświadczeniem od lekarza o terminie porodu. Jeśli część urlopu macierzyńskiego ma wziąć ojciec dziecka, także musi złożyć pisemny wniosek u swojego pracodawcy. Na urlopie macierzyńskim (i rodzicielskim) przysługuje zasiłek macierzyński. Aby go otrzymać, trzeba złożyć u pracodawcy wniosek w ciągu 21 dni od porodu.

Dobrze wiedzieć
  • Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z kobietą będącą na urlopie macierzyńskim. Może to nastąpić jedynie w sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo jeżeli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (z winy pracownicy).
  • Za matkę przebywającą na urlopie macierzyńskim składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłaca budżet państwa (poprzez ZUS).

Zasiłek macierzyński

Jest to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mamom (lub ojcom) przebywającym na urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub rodzicielskim, a także tym, które nie mają prawa do urlopu, ale opłacały składki ubezpieczenia chorobowego.

>> Umowa na czas określony a ciąża i urlop macierzyński

Decydujący jest fakt urodzenia dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego (lub przebywania na urlopie wychowawczym). Jeśli kobieta w ciąży opłacała składki na ubezpieczenie chorobowe, to zasiłek przysługuje. Składki są obowiązkowe dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą lub pracujące na umowę-zlecenie mogą opłacać składki chorobowe dobrowolnie – wtedy też dostaną zasiłek. Jeśli przyszła mama miała umowę o pracę na czas określony i rozwiązała się ona po upływie 3. miesiąca ciąży – to pracodawca musi przedłużyć umowę do dnia porodu. W tej sytuacji przysługuje zasiłek macierzyński – wypłacany przez ZUS – choć nie przysługuje już urlop macierzyński. Zasiłek przysługuje także w razie urodzenia dziecka po ustaniu zatrudnienia, jeśli umowa o pracę została rozwiązana z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy (musi to być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu).

Wniosek o zasiłek należy złożyć w miejscu pracy matki – nie później niż 21 dni po porodzie. Można to połączyć z wnioskiem o urlop macierzyński. Jeśli później to ojciec ma przebywać na urlopie – to oczywiście składa on wniosek u swojego pracodawcy.

Więcej na temat urlopów, zasiłków i przywilejów dla kobiet w ciąży czytaj w najnowszym numerze miesięcznika "M jak Mama".

Aktualizacja: 2017-02-28 Publikacja: 2017-02-15
Ocena: 0
fb udostępnij tweet udostępnij g+ udostępnij g+skomentuj
forum.mjakmama.pl
wejdź na forum
Serwis mjakmama.pl ma charakter edukacyjny! Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja i wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.