Reklama i marketing

2021-02-03 8:25

Kontakt do działu reklamy i marketingu

KONTAKT DO DZIAŁU REKLAMY:

Aleksandra Włodarczyk

Dyrektor Segmentu Zdrowie i Parenting

e-mail: awlodarczyk2@grupazpr.pl

kom. +48 781 810 434

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres: reklama_mjm@grupazpr.pl

KONTAKT DO DZIAŁU MARKETINGU:

Małgorzata Bałuch-Lisowska

Dyrektor Marketingu Zdrowie i Parenting

e-mail: marketing_online@grupazpr.pl

TIME Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10, NIP 526-10-04-620, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000295857, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 19 366 667,00 złotych, timesa.pl