Reklama i marketing

2021-02-03 8:25

Kontakt do działu reklamy i marketingu

KONKTAKT DO DZIAŁU REKLAMY

Aleksandra Włodarczyk

Dyrektor Segmentu Zdrowie i Parenting

kom. +48 781 810 434

Magda Rumocka

Koordynator Obszaru Parenting

kom. +48 664 707 728

DZIAŁ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ:

Piotr Gorajek

kom. +48 605 138 647

Lidia Cybulska

kom. +48 664 707 716

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres: reklama_mjm@grupazpr.pl

KONTAKT DO DZIAŁU MARKETINGU:

Małgorzata Bałuch-Lisowska

Dyrektor Marketingu Zdrowie i Parenting 

marketing_online@grupazpr.pl

Time Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10, NIP: 526-10-04-620, REGON:010750727, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000295857, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 25 070 000,00 złotych