dr hab. n. med. prof. IMiD Tadeusz Issat

kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka
dr hab. n. med. prof. IMiD Tadeusz Issat