dr. n. med. Adam Rojek

szpital MSWiA w Łodzi, specjalista chorób oczu