prof. dr hab. Romuald Dębski

ginekolog położnik, endokrynolog
prof. dr hab. Romuald Dębski
Do swojej śmierci w grudniu 2018 prof. Dębski kierował oddziałem ginekologii Szpitala Bielańskiego, wcześniej - Kliniką Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu im. prof. Orłowskiego. Był wybitnym specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Wykładowcą akademickim oraz autorem wielu publikacji związanych z tematyką z zakresu położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i diagnostyki ultrasonograficznej. Znakomity wykładowca i ceniony lekarz, specjalista "od spraw trudnych i beznadziejnych", do końca oddany pacjentkom.