Sprawdzian szóstoklasisty, test gimnazjalny... Zobacz, jakie egzaminy czekają twoje dziecko

2008-06-02 13:34

Kiedyś najważniejszym egzaminem w życiu była matura. Teraz, zanim uczeń do niej przystąpi, zdąży już kilka razy stanąć przed komisję egzaminacyjną. Test po podstawówce, test gimnazjalny, egzaminy językowe - dzisiaj prawie każdy nastolatek ma za sobą przynajmniej kilka stresujących egzaminów. Dowiedz się co czeka twoje dziecko na długiej drodze edukacji!

Dziecko przeegzaminowane
Autor: Jupiterimages

Spis treści

  1. Test trzecioklasistów
  2. Sprawdzian po szóstej klasie
  3. Egzamin gimnazjalny

Obecny system szkolny przewiduje egzaminy dla uczniów już od najmłodszych klas- jest to np. test szóstoklasity i egzamin gimnazjalny. Od nich zależy od jakiego gimnazjum czy liceum dostanie się twoje dziecko. Jest to na pewno powód do stresu zarówno dla dziecka jak i dla rodziców, jednak dzięki temu uczniowie zdobywają doświadczenie przed najwązniejszym egzaminem - maturą. Dowiedz się jakie sprawdziany czekają twoje dziecko aby jak najlepiej się do nich przygotować.

Test trzecioklasistów

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty - to pierwszy poważny egzamin, nieobowiązkowy i organizowany tylko przez niektóre szkoły. W tym roku przystąpiła do niego połowa polskich podstawówek. Test trwał 90 minut. Sprawdzał, czy trzecioklasiści radzą sobie z czytaniem, pisaniem i prostymi rachunkami. Jego wyniki nie mają, żadnego wpływu na oceny ucznia, jest on tylko informacją dla nauczycieli i rodziców, jakie umiejętności dziecko posiada, a nad czym powinno jeszcze popracować.

Sprawdzian po szóstej klasie

To pierwszy obowiązkowy egzamin, który czeka dzieci. Na szczęście, choć każdy musi go napisać, to nie można go nie zdać. Bez względu na wynik każde dziecko zostanie przyjęte do gimnazjum. Test sprawdza umiejętność czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Są w nim pytania z różnych dziedzin, uczniowie mogą zostać poproszeni o obliczenie ceny bananów, napisanie życzeń dla babci, czy podanie nazw kontynentów.  Egzamin trwa 60 minut i organizowany jest zawsze w kwietniu.

Dobrze wiedzieć

Pierwszy egzamin

Jeśli zamierzasz zapisać dziecko do szkoły prywatnej, pierwszego egzaminu możesz spodziewać się już na wstępie. Wiele takich placówek zanim przyjmie dziecko zaprasza je na rozmowę kwalifikacyjna, albo na tzw. spotkania adaptacyjne, podczas których psycholog wybiera dzieci, które zostaną przyjęte.

Cały egzamin przygotowywany i sprawdzany jest przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, czyli pytań nie przygotowują, ani nie oceniają nauczyciele ze szkoły. Wszystkie dzieci w całej Polsce zdają taki sam egzamin. Wyniki egzaminu znane są zazwyczaj w maju, uczniowie mogą zdobyć maksymalnie 40 punktów, wynik ten nie jest odnotowywany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Egzamin gimnazjalny

Następny egzamin ma już większe znaczenie. Wynik testu po gimnazjum ma wpływ na to, do jakiej szkoły średniej trafi uczeń. Na szczęście, podobnie jak sprawdzianu po szóstej klasie, nie można go nie zdać. Nawet jeśli uczeń otrzyma zero punktów, to ukończy gimnazjum. Egzamin składa się z trzech części. Pierwsza trwa 120 minut i sprawdza wiedzę z przedmiotów humanistycznych. Uczniowie mogą się spodziewać pytań z polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, ale także plastyki, muzyki czy wiedzy zdobytej na zajęciach z filozofii, wiedzy o unii europejskiej.Część druga: matematyczno-przyrodnicza odbywa się następnego dnia i również trwa 120 minut. Uczniowie rozwiązują test sprawdzający wiedzę zdobytą na matematyce, biologii, geografii czy fizyce.Trzeciego dnia uczniowie przystępują do testu sprawdzającego znajomość języka obcego. Egzamin trwa 90 minut, uczniowie mogą zdawać angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski i włoski. Egzamin gimnazjalny jest również przygotowywany, przeprowadzany i sprawdzany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Z każdej części egzaminu można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Wynik egzaminu nie jest wpisywany na świadectwo szkolne. Uczeń otrzymuje specjalne zaświadczenie z OKE. Na jego podstawie szkoły ponadgimazjalne dokonują rekrutacji uczniów, im lepsza szkoła, tym wymaga od kandydatów wyższych wyników z egzaminu.

Więcej informacji o egzaminach szkolnych znajdziesz na stronie: www.cke.edu.pl