Test z przyrody po klasie 4: zadania z przyrody klasa 4 do druku [PDF]

Test z przyrody
Autor: Thinkstock|thinkstockphotos.com

Testy z przyrody po klasie 4 mogą w dzieciach budzić niepokój. Przygotujcie się z dziećmi w domu, a oszczędzicie swojemu maluchowi stresu. Przygotowaliśmy dla was testy z przyrody po klasie 4, które będziecie mogli rozwiązać razem z dzieckiem. Pobierzcie darmowy PDF.

Co zatem powinien wiedzieć uczeń klasy 4 według podstawy programowej obowiązującej na danym etapie nauczania? Jakie umiejętności zdobywa z zakresu przyrody w klasie 4? Przeczytajcie nasz poradnik, a później rozwiążcie test z przyrody po klasie 4 i pobierzcie arkusz odpowiedzi.

 • uczeń rozpoznaje na ilustracjach i na żywo w terenie elementy przyrody ożywionej i nieożywionej,
 • wymienia czynniki negatywne (potrafi je eliminować) i pozytywne wpływające na samopoczucie człowieka tak, w domu, jak i w szkole,
 • stosuje w praktyce zasady zdrowego stylu życia, wie, jak dostosować swoje miejsce do nauki,
 • nie są obce uczniowi następujące przyrządy optyczne: lupa, lornetka i mikroskop,
 • potrafi przeprowadzić proste doświadczenia przyrodnicze, zwraca przy tym uwagę na swoje i innych bezpieczeństwo,
 • wskazuje różne formy terenu, rozpoznaje rodzaje skał, prowadzi kalendarz pogody, opisuje i porównuje cechy pogody w różnych porach roku,
 • nazywa przemiany stanów skupienia wody, bada je doświadczalnie, dokonuje podziału na ciała stałe, ciecze i gazy,
 • wymienia przykładowe choroby zakaźne wywołane przez bakterie i wirusy,
 • stosuje zasady dbałości o własne ciało – zna zasady higieny osobistej, omawia sposoby pierwszej pomocy np. podczas skaleczenia, oparzenia,
 • rozróżnia, omawia czynniki życiowe i przystosowanie do środowiska organizmów lądowych i wodnych,
 • wymienia podstawowe zasady opieki nad roślinami i zwierzętami hodowlanymi,
 • opisuje różnice między organizmami samożywnymi i cudzożywnymi,
 • omawia znaczenie lasów dla człowieka, wymienia warstwy lasu.

Rozwiąż test z przyrody po klasie 4:

Odpowiedz na poszczególne pytania, zaznaczając poprawną odpowiedź:

1. Wybierając jaki numer, można połączyć się z pogotowiem ratunkowym?
a) 997
b) 996
c) 999

2. Wybierając jaki numer, można połączyć się z europejskim numerem alarmowym?
a) 999
b) 121
c) 112

3. Dzień Dziecka obchodzi się 1 czerwca. Jaka to pora roku?
a) wiosna
b) jesień
c) lato

4. Które zdanie jest prawdziwe?
a) przez ulicę przechodzi się tam, gdzie się chce, tak, aby jak najszybciej dotrzeć do celu
b) przez ulicę przechodzi się na pasach, gdy świeci się zielone światło, zawsze trzeba być uważnym
c) przez ulicę przechodzi się na pasach, więc nie trzeba być uważnym, na zielonym świetle

5. Dokończ poprawnie zdanie. Roślina do życia potrzebuje…
a) wodę, nawóz, słońce
b) powietrze, wodę, energię słoneczną
c) doniczkę, ziemię, zmienne warunki atmosferyczne

6. W budowie lasu wyróżnia się cztery warstwy. Są to:
a) gleba i ściółka, runo leśne, podszyt, korony drzew
b) gleba, niskie drzewa, średnie drzewa, wysokie drzewa
c) gleba, runo leśne, próchnica, wysokie drzewa

7. Cechami charakterystycznymi młodych ptaków są:
a) młode wykluwają się z jaj, żyją w środowisku wodnym, oddychają skrzelami
b) młode są jajorodne, ich ciało pokryte jest piórami
c) młode ssą mleko matki, ich ciało początkowo pokrywa sierść

8. Które ze zdań jest poprawne:
a) godłem Polski jest biały orzeł w koronie, na czerwonym tle
b) hymn nasz brzmi: „Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi polskiej do włoskiej…”
c) stolicą Polski jest Kraków

9. Jaś wraca z wycieczki z lasu, chyba się zgubił. Patrząc na mapę, gdzie na górze jest północ, on musi iść w lewą stronę. Jaś idzie w kierunku:
a) północnym
b) wschodnim
c) zachodnim

10. Które ze zdań jest nieprawdziwe:
a) psy w lesie prowadzimy tylko na smyczy
b) w lesie można słuchać szumu drzew i śpiewu ptaków, a nawet głośnej muzyki
c) wyrzucamy odpady do wyznaczonych pojemników

11. Dużym zagrożeniem dla lasów są pożary, dlatego należy przestrzegać zasad:
a) przeciwbólowych i przeciwzapalnych
b) przeciwpowodziowych
c) przeciwpożarowych

12. Składnikami przyrody ożywionej są:
a) zwierzęta i ludzie
b) powietrze i ludzie
c) woda i zwierzęta

13. Elementami krajobrazu pochodzenia naturalnego są:
a) rzeki i mosty
b) sady i ogrody
c) góry i morza

14. Które składniki środowiska przyrodniczego są niezbędne do życia człowiekowi:
a) pokarm, woda, powietrze
b) komputer, woda, powietrze
c) woda, pokarm, dom

15. Jak uchronić się przed burzą i piorunami?
a) na otwartej przestrzeni, np. na polu wolno przebywać, ale tylko w pozycji, kiedy się przykucnie
b) podczas burzy trzeba schronić się pod drzewem
c) podczas burzy człowiek jest zawsze bezpieczny, bo pioruny przyciągają piorunochrony umieszczone na dachach domów

16. Lekcje najlepiej odrabiać:
a) wieczorem, po dłuższym odpoczynku i obejrzeniu ciekawego filmu
b) rano przed pójściem do szkoły, wtedy organizm czuje się najbardziej zregenerowany
c) po krótkim odpoczynku i ewentualnym obiedzie, po przyjściu ze szkoły

17. Napój, którego nie powinny pić dzieci:
a) napój energetyczny
b) kompot
c) herbata z cytryną

18. Kiedy księżyc jest w pełni, wówczas:
a) przyjmuje postać rogala
b) zmienia barwę na jasnoczerwoną
c) jest okrągły

19. Nie jedząc go, skąd wiemy, że przed nami leży pączek z cukierni. Jakie zmysły odgrywają w tym procesie rolę:
a) smak, węch, wzrok, słuch
b) węch, wzrok, dotyk, zapach
c) słuch, wzrok, smak, intuicja

20. Woda w przyrodzie występuje w stanie:
a) stałym
b) ciekłym
c) stałym, ciekłym i gazowym

21. Temperatura topnienia lodu wynosi:
a) 0ºC
b) 100ºC
c) -1ºC

22. Woda wrze w temperaturze:
a) 50ºC
b) 100ºC
c) 0ºC

23. Do wód płynących nie należą:
a) potoki
b) strumienie
c) jeziora

24. Który element, narząd nie ma związku z układem pokarmowym człowieka?
a) wątroba
b) żołądek
c) płuco

25. Wskaż dobre nawyki żywieniowe:
a) jedzenie drugiego śniadania w szkole
b) jedzenie dużo na kolację
c) spożywanie 3 posiłków dziennie

26. Przyrząd, który służy do orientacji w terenie, to:
a) mapa, lupa
b) mikroskop, kompas
c) kompas, mapa

27. Przykładem parowania jest:
a) suszenie się ubrań
b) opad deszczu
c) kruszenie się skał

28. W którym kierunku od naszego kraju leżą Niemcy?
a) wschodnim
b) zachodnim
c) południowym

29. Jakie zjawisko atmosferyczne towarzyszy odwilży?
a) zamrażanie
b) topnienie
c) parowanie

30. Które ze środków transportu nie są przyjazne dla środowiska:
a) tramwaj, rower
b) hulajnoga, kajak
c) autobus, pociąg

Pobierz bezpłatnie TEST Z PRZYRODY PO KLASIE 4 w formie PDF

Pobierz bezpłatnie ARKUSZ ODPOWIEDZI do testu w formie PDF

Joanna Święcicka

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

DLA CIEBIE ZA DARMO! Szykujesz się do porodu? Chcesz wiedzieć co cię czeka, jak sobie radzić? Co może Ci pomóc? Koniecznie pobierz nasz specjalny poradnik, stworzony przez ekspertów!

Czytaj więcej
Porodówka - przewodnik dla rodzącej mamy, okładka
KOMENTARZE