Lipiec

Jest skromnym, dobrym, pracowitym człowiekiem.
Tego rozmach życiowy może być skrępowany przez więzy rodzinne.
Ambitny pełen nadziei, wyróżnia się swymi zdolnościami artystycznym.
Ostrożny, przewidujący ma silne poczucie własnej indywidualności.
Już w młodości wykazuje niezwykłe zdolności.
Wrażliwy, subtelny, zmysłowy - potrafi współpracować z innymi.
Wytrwały, zacięty - lubi życie w dostatkach.
Opanuje swych przyjaciół i zwycięży wrogów.
Ma mocne nerwy, jest obrotnym i pragnie przewodzić nad innymi.
Ma mocne nerwy, jest obrotnym i pragnie przewodzić nad innymi.
Jest władczym i dąży do zdobycia niezależności.
Doskonale sobie daje radę w życiu.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza