Luty

Ambitny, zdecydowany - nie zawsze dotrzymuje swych obietnic.
Dba o swoją opinię i z szacunkiem odnosi się do osób wyżej postawionych.
Jest usposobiony postępowo i nie lubi wszystkiego co przestarzałe.
Obrotny, przedsiębiorczy - łatwo może zrobić karierę.
Zachowanie się jego jest uprzejme, a poglądy - idealne.
Elegancki, dowcipny - okazuje temperament artystyczny.
Utalentowany, wrażliwy - wierny jest w przyjaźni. Można na nim polegać.
Stały, uczuciowy, cierpliwy - okazuje dobre serce.
Rozsądny, wytrwały, usposobiony przyjaźnie - wywiera wpływ na innych.
Lubi swymi myślami wybiegać w daleką przyszłość.
Okazuje zamiłowanie do polityki, dba o uznanie i zaszczyty.
Sprawiedliwy, wierny, subtelny - sympatią swą obejmuje całą ludzkość.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza