Październik

Zmysłowy, wrażliwy, pragnie być samodzielnym.
Panuje nad innymi i zwycięża swych wrogów.
Dąży do opanowania namiętności, co niezawsze mu się udaje.
Spostrzegawczy, harmonijny - okazuje zdolności porównawcze taktyczne i dyplomatyczne
Zna się na ludziach i umie z nimi współdziałać.
Towarzyski, wesoły ustępuje innym dla świętego spokoju.
Wrażliwy, niezależny jest dobrym obserwatorem. Zręcznie naśladuje innych.
Lubi rozrywki i jest wrażliwy na pochlebstwa.
Przedsiębierze podróże dalekie.
Pokojowo usposobiony, dowcipny - lubi sztukę i zna się na niej.
Delikatny, uprzejmy - jest przywiązany do swego ogniska domowego.
Władczy, pewny siebie - jest zwolennikiem nowych poglądów.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza